Ar-Ge

AR-GE

28 yıl önce Ar-Ge firması olarak kurulan Bozankaya, 2012-2017 yılları arasında Ar-Ge yolu ile geliştirilen ürünlerin satışından 100 milyon EUR’ nun üzerinde gelir elde etmiştir.
Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen gelirlerin %10’u ihraç geliri, %90’ ın tamamı ise ithal ikamesidir.

2016 yılı muhasebeleştirilmiş Ar-Ge Gideri/Satışlar oranımız %11 ve 2015-2016 yıllarında, yılda ortalama %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ülkemizde ortalama %1,0 civarında iken OECD ülkelerinde ise ortalama %2,4’tür.

2012-2017 yılları arasında Ar-Ge bütçesi yaklaşık 20 milyon EUR dur. Bu süre zarfında tamamlanan 10 Ar-Ge projesinin yanı sıra, bugün devam eden 6 ve değerlendirme aşamasında 6 proje bulunmaktadır.

Araştırmanın, bilimin, yeniliklerin güçlü bir yansıması olarak Bozankaya, Ar-Ge altyapısıyla sektörde fark yaratan çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında 70 kişilik Ar-Ge mühendisi ekibiyle Ar-Ge Merkezi’ni kuran Bozankaya, tasarımlarını hayata geçirdiği yenilikçi ürünleriyle yerli ve yabancı müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmaktadır.

Geleceğe yönelik büyük adımların genç bireylere ait olacağını öngören Bozankaya, üniversite-sanayi iş birliğine önem vererek, alanında deneyimli akademisyenlerin önderlik ettiği genç beyinlerle ortak projeler yürütmektedir. Son yıllarda 10 üniversiteden 16 farklı akademisyenle proje çalışması yapılmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır. 2018 | Bozankaya A.Ş